Usluge

   • Izrada  sajamskih štandova po sistemu ključ u ruke (idejno rešenje, 3D  projekat, izrada i uređenje štanda).
   • Uređenje  izložbenog prostora (dekoracija , fontane, cveće)
   • Iznajmljivanje:
 • nameštajaNamestaj (stolovi, stolice, bife ormarići, vitrine, venecijaneri, čiviluci…)
 • audio i  video opreme Namestaj (LCD TV i DVD-player, lot-top, računar (PC) )
 • rasveteRasveta (halogeni  i metal halogeni reflektori, spot svetiljke, topovi…)
 • opreme (štenderi, frižideri,  podne obloge...)

 

   • Produkcija Produkcija (Brendiranje izloga, autografika, izrada svetlećih reklama i totema, jarbola i zastava, izrada promo opreme, štampa na tekstilu, PVC foliji, na tabak, na peni,forexu, katerskim isecanjem folije, izrada promo polica, POS materijala, magneta i stikera, peskiranje stakla, kaširanje pločastih materijala, fasadna i podna grafika...)
   • Angažovanje osoblja (čiščenje štanda, dežurstvo na štandu)
   • KeteringKetering (obezbeđivanje posuđa, čaša; dostava hrane i pića…)
   • Usluge transporta

 

 

Normativi izgradnje i uređenja štanda

Oktanorm poluuređen štand sadrži:

    • Pregradne zidove
    • Podnu oblogu (tepih)
    • Tablu sa natpisom 200x30 u blok slovima
    • 1 reflektor od 150 W na svaka 2 m fronta štanda

Oktanorm uredjen štand sadrzi:

    • Pregradne zidove
    • Podnu oblogu (tepih)
    • Tablu sa natpisom 200x30 u blok slovima
    • 1 reflektor od 150 W na svaka 2 m fronta štanda
    • Sto i 4 stolice
    • Info pult dužine 1m sa barskom stolicom
    • Magacin do 2 m2 sa zavesom

Oktanorm štand po projektu sadrži:   Izveden na  osnovu idejne zamisli naručioca ili izvođaca sa naglaskom na originalnost pri  prostornom  I grafičkom rešenju.

Molto štand po projektu sadrži:    Izveden na  osnovu idejne zamisli naručioca ili izvođaca sa naglaskom na originalnost pri  prostornom  I grafičkom rešenju.  

Zanatski štand po projektu sadrži:  Izveden na  osnovu idejne zamisli naručioca ili izvođaca sa naglaskom na originalnost pri  prostornom  I grafičkom rešenju.

Štand van sistema:   Sa upotrebom  kombinovanih materijala i sistema, izvodimo unikatan izložbeni prostor po  posebnom projektu ili prema idejnom rešenju naručioca.

logo ceo

Pere Todorovića 2.

Beograd

info@balkanstand.rs

011 2655 600

PIB 105754694

MB 20454547 ¦ ŠD 7311